Vlaanderen

Boer ruimt veld


 

Initiatiefnemer: Voorland bv
 


 

Het project

Dit project richt zich op het onthardingspotentiëel bij vrijkomende landbouwbedrijven en verkent de uitdaging om ze te herbestemmen naar landbouwgrond: van een verharde boerderij naar een productieve landerij. Het project speelt in op de noodzaak aan een doordacht en gedragen onthardingsbeleid met als ambitie om de open agrarische ruimte te behouden en te versterken. Het consortium (ILVO - BB - Voorland - KULeuven) onderzoekt de mogelijkheden, obstakels en behoeften voor ontharding en identificeert werkbare onthardingsrecepten voor landbouw.  

Ontharding en reconversie naar productieve landbouwgrond kan de landbouw versterken en ongewenste niet agrarische ontwikkelingen in landbouwgebied verhinderen. De bevindingen worden in verschillende overlegronden en workshops met land- en tuinbouwers, experten en beleid afgetoetst. Dit laat toe om binnen de landbouwsector een gedragen aanpak uit te bouwen rond ruimtelijk ontharden. Zo wint ontharding hopelijk aan strategisch belang in een brede uit te werken toekomstvisie voor de landbouw. 

boer ruimt veld

Technische fiche

  • Locatie: Vlaanderen 
  • Aanvrager: Voorland bv 
  • Partners: Boerenbond, ILVO, KULeuven 
  • Onderzoeksteam: Voorland, Boerenbond, ILVO, KULeuven 
  • Ontharding: Identificeren van strategische onthardingskansen van vrijkomende landbouwbedrijven. 
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): systemisch project
  • Geraamde kostprijs  (in €): 333330
  • Subsidiebelofte (in €): 175040