Blue Deal: Lokale hefboomprojecten gebiedsontwikkeling met focus op natte natuur

Blue deal

Met de Blue Deal kwam de Vlaamse regering vlak voor de zomer van 2020 met een plan om de strijd tegen droogte en waterschaarste structureel aan te pakken met grote investeringen. Ze besliste over de eerste belangrijke investeringen in het kader van de Blue Deal met verhoogde inzet van middelen en instrumenten, met betrokkenheid van de industrie en de landbouwers als deel van de oplossing en met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden.
 
Eind 2020 kunnen de eerste lokale projecten van de Blue Deal starten. Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir keurde de Vlaamse Regering een groot aantal projecten goed om de gevolgen en de impact van de droogte te lijf te gaan. Naast de investeringen in de proeftuinen droogte, de projecten WaterLandSchap en drie grootschalige innovatie projecten in samenwerking met collega Crevits en VITO, wordt met 6,2 miljoen euro op 38 plaatsen in Vlaanderen extra natte natuur aangemaakt.

 

Projecten natte natuur

 

Oproep lokale hefboomprojecten Natte Natuur

De afgelopen 50 tot 60 jaar verloor Vlaanderen 75 % van zijn natte natuur. Van de 244 000 ha natte natuur die er rond de jaren 1950 nog waren, blijven nu maar 68 000 ha, bovendien van wisselende kwaliteit. Met het investeringsprogramma Natte Natuur wil de regering de natte natuur herstellen en de valleigebieden versterken. In oktober 2020 werd daarom een eerste oproep gelanceerd voor lokale hefboomprojecten Natte Natuur in het kader van gebiedsontwikkeling. Met dit initiatief zet het Departement Omgeving vanuit haar lopende gebiedsprocessen mee haar schouders onder een snelle en kwaliteitsvolle opstart van het Programma Natte Natuur uit de Blue Deal. 
 
Deze oproep ondersteunt de daad- en realisatiekracht van lokale overheden om concrete lokale hefboomprojecten op het terrein te realiseren. Deze projecten creëren bijkomende oppervlakte natte natuur in het kader van een bovenlokaal gebiedsontwikkelingsproces door hydrologische ingrepen op verdroogde natuurterreinen of door de inrichting, het herstel, de sanering of de ontharding van terreinen die nu geen natte-natuur-functie hebben om de infiltratie te bevorderen en het opslaan van water te stimuleren. 

Eerste lokale projecten Natte Natuur van de Blue Deal opgestart

In antwoord op de oproep werd een opmerkelijk groot aantal goede en interessante projectvoorstellen ingediend. 

Met 6,2 miljoen euro wordt op 38 plaatsen in Vlaanderen extra natte natuur aangemaakt. Van de geselecteerde projecten wordt verwacht dat ze kansrijk zijn, dat er hefbomen zijn om de bijkomende natte natuur op korte termijn te realiseren, dat ze kunnen steunen op draagvlak, dat ze een maximale meerwaarde kunnen realiseren waarbij ze bijdragen  aan de uitvoering van het betreffende bovenlokaal gebiedsontwikkelingsproces, de gebiedsgerichte visie en/of ontwikkelingsstrategie en dat ze andere beleidsdoelen kunnen integreren.

De projecten

Met deze goedkeuring, kunnen dus de eerste lokale projecten van de Blue Deal worden opgestart. Hieronder vind je een overzicht van de initiatieven.
>> Meer details over de afzonderlijke projecten vind je in dit bestand: docx bestandProjecten natte natuur omschrijving (197 kB).

 

 • Aanleg poel en omgeving in de Warandeduinen t.h.v. de site van de radiozendmasten (Middelkerke)  
 • Molensite en site Audenhovenlaan (Boortmeerbeek) 
 • Herstel van een nat bos langs de rivier Groot Schijn in het Rivierenhof (Antwerpen) 
 • Verwijderen stort Kwadebeekvallei (Sint-Genesius-Rode) 
 • Vallei inrichting Babbelbeekse beemden (Duffel) 
 • Opwaardering Tangebeekvallei Borgt (Grimbergen) 
 • Bijkomend ontharden van de gemeentelijke recreatiezone ten voordele van de inrichting van parkgebied met buffergracht (Grimbergen) 
 • Aankoop gronden Mangelbeekvallei (Heuden-Zolder) 
 • Hefboomproject Natte Natuur - Uitkerkse Polder (Blankenberge) 
 • Herwaardering van de IJselbeek (Wervik) 
 • Ontwikkeling Landuytmoeras Terhagen (Rumst) 
 • Vernatten veen met omgeving en educatieve functie Kelchterhoef (Houthalen-Helchteren) 
 • Realiseren van natte natuur tussen Netekanaal en Kleine Nete (Ranst) 
 • Inrichting Blankenbergse Dijk 155 (Brugge) 
 • Opwaardering Molenbeek (Wemmel) 
 • Zuurstof voor de Vogelzangbeek (Sint-Pieters-Leeuw) 
 • Groen-blauwe ader Zuunbeek (Sint-Pieters-Leeuw) 
 • Dossier Ravaartstraat als onderdeel vernatting Peutiebos - Floordambos op grondgebied van Stad Vilvoorde (Vilvoorde) 
 • Dossier Ravaartstraat als onderdeel vernatting Peutiebos - Floordambos op grondgebied van gemeente Steenokkerzeel (Steenokkerzeel)  
 • Kroonwerk Herentals (Herentals)      
 • Uitbreiding van het provinciedomein De Gavers, Met ruimte voor natte natuur, recreatie en natuureducatie (Harelbeke) 
 • Realisatie natte natuur groenpool Gentbrugse Meersen (Gent) 
 • Herstel van het Springbos in de Goorbosbeekvallei (Duffel) 
 • Herstel van rietlandvegetatie in de Zegge (Geel) 
 • Herwaardering van de Hellebeek (Kortrijk) 
 • Kelderijbeemd (Bornem) 
 • Tegengaan acute verdroging elzenbroekbos in SBZ Moer van Hingene (Bornem) 
 • Nat Nossegem - Kleine Beek (Zaventem)
 • Natte Natuur in Niel versterken en verbinden (Niel)
 • Landschapspark Burchtdam (Ninove)
 • Herstel van natte graslanden en bossen in Elsenhout - Stiemervallei (Genk)
 • Open maken van vennen in Kielenswen – Stiemervallei (Genk)
 • Barakkenpark (Menen) 
 • Structuurherstel en herinschakelen oude meanders van de Munsterbeek stroomafwaarts van de Appelboomgaardstraat (Bilzen)
 • Slangbeek als beleefbare natte natuurverbinding (Zonhoven & Hasselt)
 • Oude Leiemeander kerkhoek Olsene (Zulte)
 • Optimalisatie van het peilbeheer in de Damsloot gelegen in de Damvallei door aanpassen van de stuw Asserij naar een regelbare en vismigreerbare stuw (Laarne) 
 • Meer broek voor de Mansbroeken (Affligem)
   

 

 

      

Contact

Gebiedsontwikkeling
02 553 11 89 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)