Biotoopstudie grasland

Inhoud

Deze biotoopstudie met als centraal thema 'biodiversiteit' is een vervolgmodule op de biotoopstudie 'bos'. De leerlingen onderzoeken in kleine groepjes vier verschillende types grasland in de tuin van De Helix.

Programma

 • Intro met een fotoreeks 'graslanden'
 • Bemonstering in 4 proefvlakken om de soortenrijkdom te bepalen
 • Meten van abiotische factoren
 • Herkennen van kruidachtige planten met de zoekkaart 'planten van speelterreinen'
 • Observatie van de invloed van de mens
 • Zoeken naar tips en concrete acties om de biodiversiteit in de omgeving te behouden of te vergroten

Doelgroep

 • 1ste graad secundair onderwijs - 2de jaar

Praktisch

 • Timing
  • Duur: 2.30 u
  • Periode: half maart tot eind oktober
 • Prijs
  • Begeleiding met gids = 30€ per groep van maximum 24 leerlingen
 • Meebrengen: laarzen

Te download:

pdf bestandHandleiding biotoopstudie grasland (1.44 MB)

pdf bestandWerkblad biotoopstudie grasland (1.1 MB)

pdf bestandMateriaal biotoopstudie grasland (2.1 MB)

Contacteer ons

De Helix
054 31 79 50 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 u.)