Biotoopstudie bos

Inhoud

Een bos is een samenleving waar elk organisme een belangrijke schakel vertegenwoordigt. De leerlingen gaan naar het bos en maken gebruik van meettoestellen, zoekkaarten en ander veldmateriaal om hun onderzoek uit te voeren.

Programma

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethode
 • Meten van het microklimaat
 • Meten van abiotische factoren van de bodem
 • Inventariseren van bomen, struiken en bodemdiertjes via zoekkaarten
 • Onderlinge verbanden tussen organismen, verbanden tussen biotische en abiotische factoren
 • Invloed van de mens op het bos
 • Duurzaam bosbeheer

Doelgroep

1ste graad secundair onderwijs

Praktisch
 

Timing

 • Duur: 2.30 u
 • Periode: half maart tot eind oktober

Prijs

 • Begeleiding door de leerkracht = gratis
 • Begeleiding met gids = 30€ per groep van maximaal 24 leerlingen

Materiaal

 • Meebrengen: laarzen
 • Te downloaden bestanden:

pdf bestandWerkblad biotoopstudie bos (v2020) (1.21 MB)

pdf bestandHandleiding Biotoopstudie Bos (v2020) (1.16 MB)

 

Meer info en reserveren

De Helix
054 31 79 50 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 u.)