Biotoop Heide: Kadertransect met biotopenwandeling

Inhoud

  • Op het terrein ontrollen we een lint van een lage, natte zone naar een hoge, droge zone. Per groep zoeken we het verband tussen de hoogteverschillen (gemeten met behulp van een waterpasslang) en de aanwezige planten. De bedekking van planten die voorkomen langs de tran­sectlijn wordt genoteerd en geteld om nadien te verwerken in een diagram. Zo kan nadien in de klas de relatie tussen de plantengroei en de hoogte van het terrein worden aange­toond en verklaard. Vanaf september 2017 wordt de lengte van het transect wat ingekort, zodat er meer tijd is voor de biotopenwandeling.
  • We bekijken de typische fauna en flora voor droge en natte heide, stuifzanden, vennen en het bos.
  • Ook de geschiedenis van het gebied, dat een grensoverschrijdend natuurpark is, komt aan bod.
  • We besteden aandacht aan het hoe en waarom van het heidebeheer.

Doelgroep

  • 4de, 5de, 6de jaar ASO en TSO

Praktisch

  • Duur: 2,5 u
  • Periode: april tot oktober
  • Begeleiding: natuurgids of leerkracht