Biogas- en composteerinstallaties

In het verleden heeft de controle van enkele installaties aangetoond dat schadelijke afvalstromen mee werden verwerkt tot organische “bodemverbeteraars”. Het gebruik ervan in de landbouw kan leiden tot verontreiniging van landbouwpercelen, met grote schade tot gevolg. Ook besmetting van de voedselketen is bij deze praktijken niet uit te sluiten.

Wat is de rol van Omgevingsinspectie?

De Afdeling Handhaving voert gerichte controles uit op de aangevoerde stromen bij biogas- en composteerinstallaties.

  • Monsternames op de aangeleverde of geproduceerde stromen.
  • Controles afvalstoffen- en materialenregisters
  • Controles zelfcontrolesysteem