Biodiversiteit op 135 ha bedrijventerrein in de grensstreek Vlaanderen-Nederland verhoogd

  • 18 november 2019

De afgelopen vier jaar werden in het kader van het Europese project 2B Connect 135 ha bedrijventerreinen in Vlaanderen en Nederland natuurlijker ingericht en beheerd. 26 partners uit de grensstreek Vlaanderen en Nederland werkten op tien gebieden samen aan meer natuur of biodiversiteit op bedrijventerreinen. Op dinsdag 22 oktober 2019 vindt het slotevent van 2B Connect plaats in Zolder, waar langs het Circuit van Zolder terreinwerken ten voordele van de natuur uitgevoerd werden.

Heel wat bedrijven zijn bezig met milieuthema’s zoals energiebesparing, waterzuivering of scheiding van bedrijfsafvalstromen. 2B Connect wil daarnaast ook biodiversiteit ingang laten vinden in het milieumanagement van organisaties. Bedrijventerreinen die natuurlijker worden ingericht en beheerd, vormen  een verbinding tussen natuurgebieden. 

2B Connect geeft zo invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie, met name: inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur. Dat is een belangrijk middel om zoveel mogelijk natuur te verbeteren. 

Biodiverse bedrijventerreinen zijn niet alleen belangrijk voor de natuur, ze hebben ook een positieve impact op de uitstraling van de bedrijven zelf en de mensen die er werken. In een aantal gevallen maken ook wandelaars en fietsers graag gebruik van de groene bedrijventerreinen. Alleen maar voordelen dus. 

Mooie realisaties

Het project startte begin 2016 en loopt eind 2019 af. Het totale budget bedraagt 6 miljoen euro, de helft daarvan komt van Europa. Zowel in Nederland als in Vlaanderen werden de afgelopen jaren bijzonder mooie realisaties verwezenlijkt. 

Nederland

In Nederland legde chemiereus Dow Chemical Terneuzen in één van haar waterbergingen een kunstmatig broedeiland aan voor visdiefjes. Door bijkomende broedplekken te creëren werd op andere plaatsen een probleem van overlast opgelost. In Helmond wordt de Automotive Campus niet alleen een technologische hotspot maar ook een bijzonder natuurgebied met een hoog biodiversiteitsgehalte. In Nederlands Limburg legden projectpartners Wienerberger en de gemeente Maastricht een landduin en ecologische corridor aan in het Zouwdal. 

Vlaanderen

Ook in Vlaanderen zijn heel wat inspirerende voorbeelden te melden. In Beerse bouwde Campine eenvleermuizenverblijf op haar terreinen. De constructie in de vorm van een slakkenhuis zorgt voor een stabiel binnenklimaat wat betreft warmte en luchtvochtigheid. In Lommel stapte een volledig industriegebied (Kristalpark) mee in het biodiversiteitsverhaal. Naast natuurwerken werd onder meer ook een sterke basis gelegd voor de ontwikkeling van een gezamenlijke en duurzame parkmanagementstructuur. De Feed Food Health campus in Tienen richtte poelen in voor amfibieën, zoals de bijzondere rugstreeppad.

En ook het Circuit van Zolder, waar het afsluitend evenement plaatsvindt, voerde heel wat terreinwerken uit ten voordele van de natuur. De inheemse beplanting vormt een groen scherm voor bezoekers en buurtbewoners en biedt tegelijkertijd ook een perfecte stapsteen voor de dieren uit de omgeving. 

Bedrijven staan er niet alleen voor

2B Connect reikte verschillende instrumenten aan om bedrijven te helpen werken aan biodiversiteit. Zo werden er binnen het project 35 adviseurs opgeleid om bedrijven te ondersteunen. Er werd ook een rekentool ontwikkeld die berekent hoeveel een biodiverse inrichting en het beheer ervan kan kosten.   

Bekijk het overzicht van de adviseurs, tools en bedrijfsvoordelen via de website van 2B Connect.

Contact pers

Brigitte Borgmans 
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0 473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be