Bijzondere voorschriften gevoegd bij het gewestplan Halle-Vilvoorde- Asse

Deze omzendbrief moet te allen tijde worden gelezen in het licht van de sinds hun ontstaan gewijzigde regelgeving en/of structuren. 

 

Omzendbrief: Omzendbrief van 19 juni 1991 bevattende toelichting bij de toepassing van de bijzondere voorschriften gevoegd bij het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. Artikel 8 van de aanvullende stedebouwkundige voorschriften 

 

 

ga naar het overzicht van omzendbrieven en handleidingen