Bijkomende regels voor de huisvesting van vleeskonijnen

  • 22 januari 2021

Vanaf 1 april 2021 moeten de verblijven van wachtvoedsters en mannelijke fokkonijnen een minimale hoogte en oppervlakte hebben. Dat heeft de Vlaamse Regering eind 2020 beslist. Voedsters zullen vanaf 2025 in verrijkte parken gehouden moeten worden.

Konijnen zijn sociale dieren die voldoende ruimte nodig hebben om hun natuurlijk gedrag te kunnen uitvoeren. Vleeskonijnen moeten daarom in groep in verrijkte parken gehouden worden. 

Een verrijkt park biedt meer plaats, is uitgerust met plateaus waarop de konijnen kunnen springen of onder kunnen schuilen en heeft matjes of een comfortabele bodem. De dieren beschikken over tunnels en knaagmateriaal.

Vanaf 1 april 2021 zijn er ook specifieke normen voor wachtvoedsters (voedsters die na inseminatie niet drachtig blijken) en mannelijke fokkonijnen:

  • Minimale hoogte van het verblijf is minstens 60 cm 
  • Minimumoppervlakte per dier is 4500 cm² voor wachtvoedsters en  6000 cm² voor mannelijke fokkonijnen

Vanaf 1 januari 2025 moeten de voedsters in verrijkte parken worden gehouden. Tijdens een gedeelte van de voortplantingscyclus moeten ze in groep gehouden worden. De meest optimale periode voor deze groepshuisvesting wordt momenteel in opdracht van de Vlaamse dienst Dierenwelzijn, onderzocht door het ILVO.  De onderzoekers houden o.a. rekening met het gedrag van de konijnen, eventuele verwondingen ten gevolge van onderlinge agressie en productieparameters. Dat onderzoek loopt af in 2022. Op basis van de resultaten zal de wetgeving aangevuld worden en zal de periode van de groepshuisvesting gepreciseerd worden.

Met het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2020 betreffende het welzijn van konijnen in fokkerijen zet Vlaanderen een volgende stap om het dierenwelzijn in de konijnenhouderij nog verder te verbeteren. 

Persinfo

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be