Bewonersoverleg complex project 'Leefbaarheid Klein-Rusland'

Het bewonersoverleg bestaat uit een aantal bewoners uit het projectgebied, die zich engageren om gedurende de loop van het project, als klankbord te fungeren. Ze krijgen informatie over het verloop van het complex project en worden om advies gevraagd. Ze kunnen de opgedane info delen met buren en kennissen, maar communiceren hier niet extern over. Het bewonersoverleg wordt georganiseerd door de trekker van het project. In het complex project Klein-Rusland is dit de gouverneur. De gouverneur is een neutrale figuur (ambtenaar) maar met bevoegdheden op verschillende niveau’s. Hij stuurt het complex project aan, maar zit ook het bewonersoverleg voor. Dat engagement van de gouverneur is van belang om de waarde van het bewonersoverleg te belichten. Daarnaast nemen ook de projectcoördinator en de gemeentesecretaris aan het bewonersoverleg deel. De betrokken studiebureau’s nemen ook deel aan het overleg, zodat zij rechtstreeks info en input uit het bewonersoverleg kunnen meenemen. Ongeveer 3-4 maandelijks, maar het kan meer zijn indien de noodzaak zich stelt, komt het bewonersoverleg bijeen. Geregeld wordt er ook een info-avond georganiseerd om terug te koppelen naar de volledige wijk. Op de info-avond wordt ook gecommuniceerd wie namens de bewoners deelneemt aan het bewonersoverleg. In de nieuwsbrief over het complex project worden de gegevens van een contactpersoon van het bewonersoverleg gecommuniceerd.

 

bewonersgroep Klein-Rusland.jpg