Betrapt!

Het verbranden van afval of groenafval in openlucht in je tuin of op andere plaatsen waar het niet mag is een schending van de milieuregelgeving.

Indien je wordt betrapt omdat er een klacht werd ingediend of omdat het vuur werd opgemerkt kan er een proces-verbaal worden opgesteld door de politie of een toezichthouder.

Dit proces-verbaal wordt bezorgd aan:

  • ofwel de GAS-ambtenaar indien jouw gemeente afvalverbranding heeft opgenomen in het GAS-reglement. De GAS-ambtenaar kan je dan een geldboete (gemeentelijke administratieve sanctie) van maximaal €350 opleggen.
  • ofwel de procureur des Konings. De procureur des Konings kan beslissen om:
    • je strafrechtelijk te vervolgen waarna de strafrechter een geldboete kan opleggen; of
    • het proces-verbaal door te sturen naar de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving. Deze afdeling kan je een bestuurlijke geldboete opleggen.

Contacteer ons

VMM