Bestuurlijke transactie

Een bestuurlijke transactie is een voorstel tot betaling van een geldsom. Het is vergelijkbaar met een minnelijke schikking in het strafrecht. 

In welke gevallen kan je een transactievoorstel krijgen?

Wanneer de gewestelijke beboetingsentiteit van mening is dat het onmiskenbaar vaststaat dat de overtreder de milieu-inbreuk of het milieumisdrijf heeft gepleegd, kan zij aan de overtreder een voorstel tot betaling van een geldsom (bestuurlijke transactie) doen, zolang zij nog geen bestuurlijke geldboete heeft opgelegd.

Wat staat er in het transactievoorstel?

Het voorstel tot betaling van een geldsom omvat de volgende gegevens:

  • de datum, het nummer en de verbaliserende dienst van het verslag van vaststelling (milieu-inbreuk) of het proces-verbaal (milieumisdrijf)
  • de vastgestelde schending van de regelgeving
  • de decretale grondslag voor de toepassing van een voorstel tot betaling van een geldsom
  • de voorgestelde geldsom, alsook de betalingstermijn en de wijze van betaling
  • de gevolgen bij niet tijdige betaling van de voorgestelde geldsom
  • de bijlage met informatie over de bestuurlijke boeteprocedure.

Wat kan je doen als je een transactievoorstel ontvangt?

Als je op het voorstel ingaat, dan vervalt  de procedure tot het opleggen van een bestuurlijke geldboete. Er kan dan geen beslissing tot het opleggen van een geldboete (met of zonder voordeelontneming) meer worden genomen. De bestuurlijke boeteprocedure is hiermee beëindigd.

Je bent echter niet verplicht om op het voorstel in te gaan. Als je de geldsom niet (tijdig) betaalt of je schriftelijk aan de gewestelijke beboetingsentiteit laat weten dat je niet ingaat op het voorstel, dan wordt de procedure tot het opleggen van een bestuurlijke geldboete hervat. Er wordt in dat geval een beslissing genomen inzake een bestuurlijke geldboete, al dan niet met een voordeelontneming. 

Contacteer ons

Sanctionering en advisering
02 553 75 11 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)

Bestuurlijke boeteprocedure

Als je niet op het transactievoorstel ingaat, wordt de procedure tot oplegging van een bestuurlijke geldboete hervat.