Besluit Vlaamse Regering: Typevoorschriften

De typevoorschriften voor gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 11 april 2008.

Raadpleeg de typevoorschriften

De typevoorschriften werden goedgekeurd als bijlage bij het 'Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen' (pdf).

Het pdf bestandVerslag aan Vlaamse Regering typevoorschriften (53 kB) bij dit besluit kan gehanteerd worden als een handleiding voor het gebruik van deze voorschriften.