Besluit RVR-criteria

Besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage

Op 26/01/2007 keurde de Vlaamse regering het besluit houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage definitief goed. Dit besluit is een noodzakelijk uitvoeringsbesluit bij het decreet Algemeen Milieubeleid. Artikel 4.4.1, § 2 van dit decreet bepaalt immers dat de Vlaamse regering de criteria moet vaststellen op basis waarvan de administratie beslist of de opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport bij een (gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan al dan niet vereist is.

Artikel 4 van het besluit legt deze criteria wettelijk vast. De criteria zelf werden opgenomen onder de vorm van een beslissingsdiagram in bijlage bij het besluit.

Artikel 3 van het besluit wijst het Team Externe Veiligheid aan als administratie voor toepassing van hoofdstuk IV (over de ruimtelijke veiligheidsrapportage) (en ook van hoofdstuk V (over de omgevingsveiligheidsrapportage)) van het decreet Algemeen Milieubeleid.

Artikel 2 van het besluit definieert de zogenaamde aandachtsgebieden.

Wijziging dd. 01/05/2017

Op 01/05/2017 is een wijziging van het besluit in werking getreden:

  • De initiatiefnemers van een RUP moeten (verplicht) een RVR-toets doorlopen. Deze toets geeft aan of het RUP al dan niet aan het Team Externe Veiligheid moet voorgelegd worden.
  • Het beslissingsdiagram werd gewijzigd.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)

Steekkaart

  • Naam: Besluit RVR
  • Niveau: Vlaams
  • Staatsblad: 19/06/2007
  • van kracht sinds: 29/06/2007
  • Wijzigende besluiten: Ja
  • Tekst: VITO/EMIS