Besluit PRMER/OVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2017 betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage

Dit besluit is een uitvoeringsbesluit bij het decreet Algemeen Milieubeleid [DABM].

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55

Steekkaart [DABM]

  • Naam: BVR PRMER/OVR
  • Niveau: gewestelijk (Vlaams)
  • Staatsblad: 30/03/2017
  • van kracht sinds: 23/02/2017
  • Tekst: VITO/EMIS