Beperkte uitbreiding van de mogelijkheden voor bedrijven in gebieden

VCRO art. 4.4.8/1 


De VCRO voorziet een mogelijkheid om ambachtelijke bedrijven of KMO’s toch toe te laten in gebieden die op de gewestplannen zijn aangewezen als gebied voor milieubelastende industrieën of voor vervuilende industrieën en die niet groter zijn dan 3 hectare.  


Het wijzigingsdecreet van 8 december 2017 verruimt deze regeling in de VCRO. 
Ambachtelijke bedrijven of KMO’s kunnen worden toegelaten in gebieden, niet groter dan 3 hectare, als het gebied op het gewestplan is aangewezen als: 

  • gebied voor milieubelastende industrieën of voor vervuilende industrieën; 
  • regionaal bedrijventerrein, regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter of regionaal bedrijventerrein, ingericht door de overheid 

Zijn deze gebieden groter dan 3 ha, maar kleiner dan 10 ha, dan kunnen deze bedrijven of KMO’s ook worden toegelaten op voorwaarde dat op minstens de helft van het gebied in kwestie al bedrijven gevestigd zijn.  


Daarnaast kunnen niet-milieubelastende regionale bedrijven worden toegelaten in gebieden groter dan tien hectare, die op de gewestplannen zijn aangewezen als lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter, onder volgende cumulatieve voorwaarden: 

 

  1. het bedrijf is geen inrichting of activiteit met een GPBV-installatie (GPBV: installaties aangeduid in toepassing van de Europese Richtlijn Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (GPBV) of Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)); 
  2. het bedrijf ligt op minstens dertig meter van woongebied in de ruime zin. 

 De regeling trad in werking op 30 december 2017 en is van toepassing op lopende dossiers. Er is geen uitvoeringsbesluit nodig.