Beoordelingsdiensten [SWA3]

Voor de toepassing van het Samenwerkingsakkoord [SWA3] in het Vlaamse gewest is beoordeelt het Team Externe Veiligheid  de SWA-veiligheidsrapporten. 

Andere beoordelingsdiensten van het SWA-veiligheidsrapport van hogedrempelinrichtingen gelegen in het Vlaamse Gewest zijn:

  • de Afdeling voor het toezicht op de Chemische Risico's (ACR) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) [of de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie indien het gaat om springstoffen, ondergrondse opslag van gas of pijpleidingen],
  • de Algemene Directie Crisiscentrum (ADCC) van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD IBZ), en
  • de (lokale) Brandweerdienst die de hogedrempelinrichting in zijn bevoegdheidsgebied heeft

Elk van deze 4 beoordelingsdiensten onderzoekt het SWA-veiligheidsrapport, en legt daarbij zijn eigen klemtonen, afhankelijk van het expertisegebied:

  • voor de het Team Externe Veiligheid: de externe (mens)veiligheid en de milieuveiligheid
  • voor de Afdeling voor het Toezicht op de Chemische Risico's: de interne (mens)veiligheid (arbeidsveiligheid, interne noodplanning)
  • voor de Civiele Veiligheid: de externe noodplanning
  • voor de brandweerdiensten: de brandveiligheid, de preventie tegen brand en de brandbestrijdingsmiddelen

De beoordelingsdiensten bezorgen hun opmerkingen over het SWA-veiligheidsrapport aan de coördinerende dienst.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)