Beoordeling van een SWA-veiligheidsrapport

Gegevensdoorstroming en beoordeling

De coördinerende dienst stuurt het SWA-veiligheidsrapport door naar elk van de aangeduide beoordelingsdiensten, naar de bevoegde inspectiediensten, naar de bevoegde provinciegouverneur en naar de bevoegde burgemeester.

Na een termijn van maximum 9 maanden (of 3 maanden voor een nieuwe inrichting) brengt de coördinerende dienst de exploitant schriftelijk op de hoogte van de globale beoordeling van het SWA-veiligheidsrapport en van de eventuele tekortkomingen.  In dit schrijven wordt aangegeven welke wijzigingen of aanvullingen nodig zijn en binnen welke termijn het aangepaste/aangevulde SWA-veiligheidsrapport opnieuw moet worden ingediend bij de coördinerende dienst.  Het gewijzigde SWA-veiligheidsrapport wordt dan op dezelfde manier behandeld als het voorgaande rapport. 

Na goedkeuring van het SWA-veiligheidsrapport stuurt de coördinerende dienst het beoordeelde SWA-veiligheidsrapport ook door naar de grensoverschrijdende partijen in het kader van het Verdrag van Helsinki, voor zover de inrichting voldoet aan de voorwaarden voor een grensoverschrijdende informatieuitwisseling.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)