Beleidsverkenningen

Het Departement Omgeving maakt in aanvulling op de reguliere beleidstrajecten werk van beleidsverkenningen. Het wil grip krijgen op weinig gekende werkterreinen, nieuwe maatschappelijke vragen, trends en innovaties. Door de beleidsmatige betekenis hiervan in te schatten en inspirerende aanknopingspunten aan te reiken, stimuleren de verkenningen een permanente vernieuwing van het omgevingsbeleid.

Bekijk hier hoe het Departement Omgeving beleidsverkenningen aanpakt:
Beneath the Surface: Building a Community for Underground Urban Development | The Creative Bureaucracy Festival