Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

02 553 83 79
  • Beleidsontwikkeling en -voorbereiding van het (langetermijn)omgevingsbeleid voor ruimte en milieu
  • Regelgeving en instrumentarium omgevingsbeleid inzake ruimte en milieu
  • Taken van juridische dienstverlening
  • Beleid rond hinder

Locatie

Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België

Overige informatie

Leidinggevende: Christophe Pelgrims