Beleidsfora

Met de beleidsfora brengt het Departement Omgeving u op de hoogte van nieuw ontwikkeld beleid en regelgeving rond ruimte en milieu. De fora zorgen voor de doorwerking van de kennis rond beleid in de toepassingspraktijk. Daarbij wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, ontwikkelde beleidstools en samenwerkingen met praktijkpartners.

Presentatie beleidsforum april 2019: Handvaten voor een kwalitatief ruimtelijk beleid

Presentatie beleidsforum september 2019: De kracht van samenwerken, onderhandelen en realiseren

Presentatie beleidsforum juni 2020: Impact van COVID-19 op het (lokaal) omgevingsbeleid

pdf bestandImpact_COVID-19_lokale-besturen_23.06.2020 (2.03 MB)

Presentatie online beleidsforum juni 2020: Bouwshift en ruimtelijk rendement in Vlaanderen

Presentaties online beleidsforum:  "Bouwshift en ruimtelijk rendement in Vlaanderen"

 

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)