Beleidsatria

In november en december 2015 namen ongeveer 130 lokale mandatarissen en stedenbouwkundig ambtenaren deel aan een discussieronde in elke Vlaamse provincie over de werktekst van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Ze konden hun visie geven op een aantal strategische thema’s die deel kunnen uitmaken van het toekomstige beleidsplan en hun ambitie als bestuur kenbaar maken. Daarnaast gaven ze hun suggesties en feedback op de krachtlijnen en concepten die in de werktekst naar voren werden geschoven.

De aandachtspunten die de lokale mandatarissen formuleerden, zullen bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de werktekst.

 
Beschikbare documentatie

Het verslag van deze discussieronde wordt hier toegevoegd zodra het beschikbaar is.

 

Contacteer ons

Directie Gebiedsontwikkeling
02 553 11 89 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)