Beleid: luchtverontreiniging

Het beleid in Vlaanderen kadert hoofdzakelijk in het internationale beleid. Zowel in het kader van de luchtkwaliteitsrichtlijnen, als in het kader van de richtlijnen inzake emissieplafonds, moeten plannen worden opgesteld waarin wordt aangegeven op welke manier aan de doelstellingen zal worden voldaan.

Doelstellingen

Europa legt doelstellingen vast inzake zowel de luchtkwaliteit in elke lidstaat als de maximale emissies. Lees hier wat de voornaamste doelstellingen zijn voor België en Vlaanderen.

Maatregelen

Meer informatie over de maatregelen die in de verschillende actieplannen vermeld worden.

Maatregelen en beleid in Vlaanderen

Het beleid rond luchtverontreiniging in Vlaanderen kadert hoofdzakelijk in het internationale beleid. Bekijk de belangrijkste Vlaamse maatregelen.

Internationaal en Europees beleid

Overzicht van het belangrijkste internationale en Europees beleid rond luchtverontreiniging: LRTAP, thematische strategie luchtverontreiniging,...

Contacteer ons

Team lucht
02 553 11 20