Beleid: lichthinder

Lichthinder is de overlast die wordt veroorzaakt door kunstlicht. Het gaat hierbij niet enkel om hinder door verblinding of verstoring door de lichtbron zelf, maar ook om vermindering van de nachtelijke duisternis. In het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) zijn een aantal algemene voorwaarden met betrekking tot lichthinder opgenomen. Het gevoerde Vlaamse beleid richt zich in de eerst plaats op sensibilisering en bewustzijnsvergroting.

Enkele nuttige tips om lichthinder te beperken

Wat

 • zorg ervoor dat het licht zoveel mogelijk op het gewenste object of de gewenste zone schijnt
 • voorkom overbodige verlichting
 • hou het vermogen van de lamp zo laag mogelijk en gebruik energiezuinige lampen en aangepaste verlichtingstoestellen

Wanneer 

 • het verlichtingsniveau moet niet altijd even hoog zijn: gebruik beheersystemen en bewegingsmelders
 • doof de verlichting wanneer ze niet noodzakelijk is of geen zin heeft
 • hou rekening met andere vormen van verlichting die aanwezig zijn

Hoe

 • kies een verlichtingstoestel dat de lichtbron zo goed mogelijk afschermt
 • vermijd direct zicht op de lamp
 • vermijd lichtbronnen die boven de horizontale as schijnen
 • laat het licht van boven naar beneden schijnen
 • verlicht gelijkmatig
lichthinder-aanstraling-500x171.jpg lichthinder-armatuurkeuze-469x160.jpg

 

Regelgeving

Overlast door lichthinder?

Ondervind je overlast van een of andere vorm van milieuhinder bijvoorbeeld licht? Lees hier wat je dan best doet. 

Contacteer ons

Team leefomgevingskwaliteit

Schriftelijk leefomgevingsonderzoek SLO-4 (2018)

Het Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek (SLO) is een enquête over hinder die op regelmatige basis wordt uitgevoerd bij een representatief staal van de Vlaamse bevolking.