Beleid en innovatie

De indicatoren voor beleid en innovatie geven aan in welke mate het beleid en andere economische actoren inzetten op het vergroenen van onze economie. We kijken daarbij in welke mate Vlaanderen investeert in het productiever omgaan met de hulpbronnen zoals energie, materialen en water.

De verschillende indicatoren geven een divers beeld. Vlaanderen speelt op sommige vlakken duidelijk in op de opportuniteiten die een groene economie biedt, maar op andere vlakken hebben we nog potentieel om de transitie te versnellen.

Vlaanderen doet relatief veel milieugerelateerde uitgaven en de milieu-uitgaven van de overheid stijgen nog altijd. 

Het aantal groene octrooien in Vlaanderen zit rond het gemiddelde van Europa, maar het relatief aandeel groene octrooien in het totaal van alle Vlaamse octrooien is beperkt. 

Onze totale belastingsdruk is hoog, maar de focus ligt op belastingen op arbeid. Het aandeel milieugerelateerde belastingen is heel  beperkt. Dit lijkt ook niet te verhogen in de tijd. 

De strengheid van ons milieubeleid is gemiddeld t.o.v. andere Europese landen, maar de vooruitgang lijkt te vertragen.

We produceren relatief gezien heel weinig hernieuwbare energie en zijn op dat vlak bij de slechtste leerlingen in Europa.

We recycleren veel van ons huishoudelijk afval en zijn op dat vlak bij de besten van Europa. Het aandeel is wel constant gebleven in de voorbije 10 jaar.

De elektrificatie van ons wagenpark loopt relatief gestaag en zit rond het Europese gemiddelde. 

Indicatoren groene economie beleid en innovatie

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)