Bekendmaking: definitief onteigeningsbesluit om een rioolwaterzuiveringinstallatie op te richtenen (Sint-Niklaas))

  • 7 januari 2021

De nv Aquafin maakt hierbij namens het Vlaams Gewest bekend dat een openbaar onderzoek wordt geopend, met betrekking tot het voornemen van het Vlaams Gewest om voor de realisatie van dit project 23277 hoger vermelde percelen te onteigenen conform de bepalingen van het Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut en het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Het voorlopige onteigeningsbesluit en haar bijlagen liggen gedurende 30 kalenderdagen vanaf 8 februari 2021 tot en met 10 maart 2021 ter inzage op het stadhuis van Sint-Niklaas. De openingsuren van het stadhuis kunnen geraadpleegd worden op de website van de stad Sint-Niklaas. 

Tijdens die periode kan het dossier ook digitaal geraadpleegd worden op de website van het Vlaams Gewest https://omgeving.vlaanderen.be/, alsook op de website van de stad Sint-Niklaas https://www.sint-niklaas.be/ en de nv Aquafin https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/aanloop-naar-rioleringswerken/onteigeningen.

Gebeurlijke bezwaren moeten per beveiligde zending worden overgemaakt aan ofwel de nv Aquafin, dienst grondverwervingen, tav Steve Van den Bogaert, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, ofwel de stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, tav mevrouw Ellen Heyrman.