Bedrijven en biodiversiteit

Werk maken van bedrijven en biodiversiteit kan op verschillende manieren. Zo kan een bedrijf alleen al door duurzame keuzes te maken op het vlak van grondstoffen een impact hebben op biodiversiteit wereldwijd. Ook dichter bij huis kunnen eenvoudige maatregelen (herontwerp terreinen, aandacht voor streekeigen natuur, …) kansen bieden voor biodiversiteit. Dit levert voordelen op voor werkgevers, werknemers en de natuur.

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

Deze Green Deal wil de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken.

Tips voor een groener bedrijf

Provincie Antwerpen verzamelde een aantal tips om je bedrijf te vergroenen. Ook het project 2BConnect verzamelde tips.

Via de biodiversiteitsscan BIODIVA krijgt je bedrijf een inzicht in de huidige stand van de aanwezige biodiversiteit, de direct te nemen acties en de mogelijke toekomstige verbeteringstrajecten.

2B Connect

Vier jaar (2016 - 2020) werkten 26 organisaties in Vlaanderen en Nederland samen aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. 2B Connect levert tools, inspiratie en voorbeelden voor andere bedrijven en -terreinen.

Green4Grey

Met het Life+ project Green4Grey wil de Vlaamse Landmaatschappij samen met partners investeren in groene en blauwe landschapselementen in de Vlaamse Rand rond Brussel en in De Wijers, in het verstedelijkte gebied rond Hasselt-Genk. In zes projectgebieden wordt een onbebouwde stedelijke restruimte omgevormd tot een aantrekkelijke en veelzijdige natuurlijke plek.

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij

inspiratiegids 'Ecologisch groen op bedrijventerreinen'

Inspiratiegids_ecologisch groen op bedrijventerreinen-200x283.jpg

11 inspirerende bedrijven die een groene en meer natuurlijke werkomgeving belangrijk vinden. 10 tips & tricks van en voor de bedrijfswereld.

Download de gids via de website van Green4Grey

Ontleen gratis de reizende tentoonstelling

tentoonstelling Bedrijven en Biodiversiteit.jpg