Bedrijfsafval

Een van de basisprincipes van het afvalstoffen- en materialenbeleid in Vlaanderen is een selectieve inzameling aan de bron. Dit is een belangrijke voorwaarde om te komen tot hoogwaardige materiaalrecyclage. Elke schakel in de keten speelt hierin een belangrijke rol, gaande van de afvalstoffenproducent, over de inzamelaar, de vervoerder en de sorteerder tot de (eind)verwerker. 

Aangezien de naleving op het terrein sterk kan variëren, blijkt dat handhaving aan de bron en bij de inzameling belangrijk is. 

Bij de afvalstoffenverwerkers zijn een goed werkend acceptatie- en non-conformiteitenbeleid cruciaal om hun leveranciers van afvalstoffen te sensibiliseren op vlak van een goede bronsortering en de kwaliteit van sortering en verwerking op peil te houden. 

Wat is de rol van Omgevingsinspectie?

Controles op bedrijfsafval:

  • Bij afvalstoffenproducenten: controle op bronsortering en Vlarema-contract. 
  • Bij inzamelaars, makelaars en handelaars (IHM): controle op de rol van de IHM in de selectieve inzameling.
  • Bij afvalstoffenverwerkers: controle op acceptatie- en non-conformiteitenbeleid, vergunningsvoorwaarden, opslaghoeveelheden, …
  • Monsternames van afval- en materiaalstromen: controle van acceptatievoorwaarden voor verwerking of voorwaarden voor toepassing als grondstof.