Athlon Car Lease

Locatie:

  • Machelen

Type bedrijfssite:

  • Bedrijventerrein in gemengde zone

Welke biodiverse maatregelen:

  • grasland, lage struiken, wadi, bos en bloemenweide

Schatting oppervlakte en kosten:

  • 2 ha groenzone
  • € 20.000

Partners:

Athlon_Car_Lease_01_827pix.jpg
Athlon_Car_Lease_02_827pix.jpg
Athlon_Car_Lease_03_827pix.jpg
Athlon_Car_Lease_04_827pix.jpg

Goede praktijkvoorbeelden

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij