Asbest

 

 

Asbesttoepassingen zijn alomtegenwoordig in de Vlaamse (bedrijfs)gebouwen. Via het asbestafbouwbeleid dat in 2018 van start ging, streeft de Vlaamse overheid naar een asbestveilig Vlaanderen in 2040. Als gevolg hiervan zullen risicovolle asbesthoudende toepassingen in de volgende jaren verplicht moeten worden geïnventariseerd, worden afgebroken en ingezameld op sloopwerven door erkende asbestverwijderaars en particulieren, worden afgevoerd naar o.a. containerparken en sorteerbedrijven en ten slotte definitief worden verwijderd.

Wat is de rol van Omgevingsinspectie?

De afdeling Handhaving voert controles uit bij elke schakel van de asbestverwijderingsketen:  

  • Correcte afbraak, inzameling en verwijdering van asbest.
  • Correcte omgang met asbest inclusief maatregelen om de veiligheid te garanderen en het milieu te beschermen.
  • Bij de asbeststortplaatsen zal er specifieke aandacht zijn voor de aanvaardingscontrole en eventuele onrechtmatige bijmenging bij aangevoerde asbest-afvalvrachten en controle op het veilig lossen van het asbestafval op de stortplaats.

Meer informatie