Antennes uitbaten: wat zijn de verplichtingen?

Conformiteitsattest

Antenne-eigenaren die een nieuwe antenne willen oprichten of een bestaande antenne wijzigen, moeten een conformiteitsattest aanvragen. De regelgeving is van toepassing op zendantennes die gebruik maken van elektromagnetische straling tussen 10 MHz en 10 GHz. Dit zijn antennes voor o.a. tv, radio, gsm, draadloos internet in steden, radarinstallaties voor regelen van het luchtverkeer en installaties van leger. Antenne-eigenaren van deze antennes moeten een conformiteitsattest aanvragen voordat de antennes mogen uitzenden bij de in gebruik name van een nieuwe antenne, bij wijzigingen aan een bestaande antenne of wanneer er in de omgeving van de antennes wijzigingen gebeuren (bv. een nieuw gebouw) waardoor de blootstelling verandert.

Uitzonderingen waarvoor geen conformiteitsattest nodig is

Een conformiteitsattest is niet nodig in volgende gevallen (deze antennes moeten natuurlijk wel voldoen aan de norm) :

  • voor een tijdelijke zendantenne die minder dan 2 weken wordt opgesteld
  • voor antennes die minder dan 175 uur per jaar uitzenden; de eigenaren van zulke antennes moeten enkel een kennisgeving doen; deze is wel verplicht
  • als het gemiddeld effectief zendvermogen lager is dan 2 W (Watt). Hiermee bedoelen we het effectief uitgestraald vermogen of ERP; het gemiddelde vermogen over een willekeurige periode van zes minuten dat aan de zendantenne wordt geleverd, vermenigvuldigd met de maximale antennewinst ten opzichte van een standaarddipoolzendantenne.
  • als het gemiddeld effectief vermogen hoger is dan 2 W, maar lager dan 20 W en er niemand in de veiligheidszone kan komen (Zie besluit over de normen voor vast opgestelde zendantennes)
  • als de zendantenne niet werkt met een frequentie tussen 10 MHz en 10 GHz
  • voor mobiele antennes (draagbaar of eenvoudig verplaatsbaar, bv. een gsm-toestel); die moeten voldoen aan de productnormering

Verschillende normen

Alle antennes die een conformiteitsattest nodig hebben moeten voldoen aan de cumulatieve norm voor de straling. Deze norm is van toepassing op alle zendantennes en mag nergens overschreden worden.

Naast de totale hoeveelheid elektromagnetische straling door zendantennes (cumulatieve norm) bestaat er ook een norm per zendantenne voor gsm-antennes en antennes voor draadloos internet. Die norm per antenne zorgt voor een extra beperking van de blootstelling. De norm per zendantenne geldt enkel op verblijfplaatsen omdat deze extra norm er net is om de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische straling te beperken op plaatsen waar mensen regelmatig verblijven. Verblijfplaatsen zijn bv. woningen, scholen inclusief speelplaatsen, ziekenhuizen en crèches.  

Meer info over de normen.

Contacteer ons

Team Omgeving en gezondheid