Andere antennes

Er zijn een groot aantal antennes die gebruik maken van elektromagnetische straling die vergelijkbaar is met die van gsm-antennes. Omdat het om hetzelfde type straling gaat, zijn mogelijke effecten op de gezondheid gelijkaardig. Wetenschappelijk onderbouwd onderzoek kan niet bewijzen dat elektromagnetische straling van deze toepassingen schadelijk is, zolang de wettelijke normen niet overschreden worden.

Telecommunicatie in de luchtvaartsector, scheepvaart en treinverkeer

Voor de veiligheid van het luchtverkeer is het noodzakelijk dat luchtverkeersleiders en piloten met elkaar kunnen communiceren. Ook voor de scheepvaart en het treinverkeer zijn er eigen netwerken om communicatie mogelijk te maken. 

Radarsystemen

Luchthavens maken gebruik van radarinstallaties die in kaart brengen waar alle vliegtuigen zich bevinden. Met die informatie kunnen luchtverkeersleiders het luchtverkeer in goede banen leiden. Als vliegtuigen landen, dan worden ze daarbij vaak geholpen door radarsystemen die bepalen waar de vliegtuigen zich bevinden ten opzichte van de landingsbaan.

ASTRID-netwerk voor hulp- en veiligheidsdiensten

Het ASTRID-netwerk is bedoeld voor de hulpdiensten. Het zorgt ervoor dat hulpdiensten altijd bereikbaar zijn. Omdat het een apart systeem is, kan dit ook nog gebruikt worden in een crisissituatie. Gsm-netwerken hebben immers een beperkte capaciteit en kunnen tijdens een crisissituatie overbelast raken. Het ASTRID-netwerk maakt gebruik van eigen antennes die u vaak ziet bij politiebureaus en brandweerkazernes.

Radio- en televisie-uitzendingen

Radio en televisie maken al erg lang gebruik van zendantennes voor het doorsturen van hun programmas. Dat gebeurt voor nationale radio en tv met behulp van antennes met een erg hoog vermogen (1000 tot 10.000 Watt). Die antennes staan meestal op hoge masten omdat ze een groot gebied moeten bestrijken. Omdat de antennes zo hoog staan en de stralingsintensiteit afneemt met de afstand, blijken deze installaties te voldoen aan de norm.

Radioamateurs 

Radioamateurs zijn mensen die als hobby radioberichten versturen en ontvangen.

Contacteer ons

Team Omgeving en gezondheid