Akoestische kwaliteit verbeteren

Geluid stelt vaak randvoorwaarden aan de ontwikkeling van een gebied. Omgevingslawaai in de wijde omgeving of geluidsbelasting direct aan de woning, beiden bepalen mee de leefomgevingskwaliteit in onze woon- en werkomgeving. Vaak wordt geluid gelinkt aan hinder maar het kan ook een verrijkend element zijn. Het kan de belevingswaarde van een plek verhogen, voor sociale interactie zorgen en een gezonde leefomgeving stimuleren.

Ontdek op deze pagina hoe je ruimtelijke ontwikkelingen hand in hand kan laten gaan met akoestisch kwalitatieve leefomgevingen. 

Foto stationsomgeving Leuven

Akoestische kwaliteit langs spoorwegen en in stationsomgevingen

Hoe laat je stationsomgevingen met beperkte aandacht voor omgevingslawaai evolueren naar kwalitatieve leefomgevingen waar het aangenaam verblijven, wonen of werken is en waar een mix aan functies mogelijk is? En hoe ga je om met een bestaande of nieuwe geluidsproblematiek in de nabijheid van het spoor? Lees hier meer

Foto auto voor gevel

Akoestische gevelisolatie 

Hoe het akoestisch comfort in woningen regelen of verbeteren? Lees hier meer

 

Foto werkman die muur sloopt

Beperken van geluidsemissies bij bouwen en slopen

Hoe verminder of vermijd je hinder door bouw- en sloopwerken? Lees hier meer

Foto zicht op rivier met bloemen

Ruimte, rust en stilte

Hoe werk maken van stilte en rust als onderdeel van een gezonde leefomgeving? Lees hier meer

Contacteer ons

Team Leefomgevingskwaliteit

E: leefomgevingskwaliteit@vlaanderen.be