Afwijkingsmogelijkheid voor handelingen van algemeen belang - VCRO artikel 4.4.7

In onderstaand document kan u een antwoord vinden op volgende vragen:

  • Kan het volgende onder art.1 §2 13° (jeudwerkinitiatieven) van het VR besluit tot aanwijzingen van de handelingen in de zin van artikel 4.4.7 §2 van de VCRO vallen? De aanvraag is gelegen in een RUP dat enkel wonen toelaat. X verzorgt het onthaal-, de oriëntatie en observatie van kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar en dit zowel residentieel als ambulant. Er kunnen maximaal 11 jongeren opgevangen en/of begeleid worden. Er zou voorzien worden in slaapgelegenheid, maar niemand wordt hier gedomicilieerd.
  • Kan voor een speelweide toepassing worden gemaakt van het BVR inzake handelingen van algemeen belang? 
  • Kan er toepassing worden gemaakt van art. 4.4.7 voor het bouwen van een grootschalig bijgebouw-overdekte paardenpiste in agrarisch gebied in het kader van dagcentrum voor mensen met een beperking?.
  • Kan het omvormen van een oud klooster tot een rust- en verzorgingstehuis met een 40 entiteiten aanzien worden als een werk van algemeen belang. Biedt artikel 3, §3 van Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een uitweg?
  • Kunnen mobipunten vergund worden als handelingen van algemeen belang overeenkomstig artikel 4.4.7§2, in afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften?

  • Hoe wordt het begrip “openbaar distributienet” geïnterpreteerd?

pdf bestandAfwijkingsmogelijkheden voor handelingen van algemeen belang - interpretatie regelgeving (323 kB)

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.