Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines Omzendbrief RO/2014/02

Deze omzendbrieven en instructies dienen te allen tijde te worden gelezen in het licht van de sinds hun ontstaan gewijzigde regelgeving en/of structuren. Dit voorbehoud geldt des te meer als het omzendbrieven betreft, die meerdere tientallen jaren oud zijn.