Afspraken verankeren in overeenkomsten

Het gebruik van overeenkomsten is geen verplichte stap in een complex project, maar ze vormen vaak wel een meerwaarde. Zeker als er veel verschillende overheden actief zijn, is het nuttig om de afspraken tussen die verschillende actoren neer te schrijven in een overeenkomst. Voor het complex project inzake de leefbaarheid in Klein-Rusland zijn er negen partners betrokken op de verschillende bestuursniveaus. Afspraken inzake de financiering van de onderzoeksfase, de taken van de procesregisseur en de verantwoordelijkheden/engagementen van die verschillende partners zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Voor het complex project van de stationsomgeving te Nijlen wordt er intensief samengewerkt met de private eigenaar van het industriegebied dat omgevormd wordt tot een gemengd woon-werkgebied. In de intentieovereenkomst worden de engagementen van beide partijen en afspraken over de financiering vastgelegd.

 

overeenkomst 4.jpg