Afdeling Strategie, Internationaal, Digitalisering en Organisatie (SIDO)

Afdeling Strategie, Internationaal, Digitalisering en Organisatie (SIDO)

02 553 75 86 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)

Afdelingshoofd

Sarah De Schamphelaere

Adres

Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

Opdrachten

  • Algemene strategieontwikkeling en planning, inhoudelijke coördinatie & ondersteuning
  • Internationale, Europese en bilaterale en multilaterale samenwerking, procescoördinatie en opvolging dossiers en (financiële) engagementen; coördinatie omzetting en bekrachtiging van Europees en internationaal recht 
  • Beleid en inspectie dierenwelzijn
  • Interne en externe communicatie en woordvoerderschap
  • Personeels- en organisatiebeleid. interne controle en organisatiebeheersing
  • Logistieke dienstverlening
  • Financiën en begroting 

Teams

Team begroting en financiën
Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Team personeel , organisatieontwikkeling en -beheer
Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Team communicatie
Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Team strategieontwikkeling en planning
Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Team internationaal
Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België