Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)

02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)

Afdelingshoofd

Jan Kielemoes

Adres

Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

Opdrachten

 • We richten ons op bestuurlijke en maatschappelijk actoren bij wie we kennis, begrip, bewustzijn, actievaardigheid, actiebereidheid en engagement willen vergroten, om samen het omgevingsbeleid vorm te geven, uit te dragen en uit te voeren en gedragsverandering te bekomen.
 • We doen dit onder meer door in te zetten op:
  • educatie als hefboom voor een klimaatneutrale en duurzame samenleving
  • kennis- en vormingscentra voor Natuur en Milieu (De Helix en De Vroente)
  • structurele- en projectsubsidies voor voortrekkers/voorlopers
  • atriumwerking naar lokale besturen
  • lerende netwerken, leertrajecten en proeftuinen
  • partnerschappen rond duurzame consumptie, klimaat, ruimte, ecologische ontsnippering en educatie voor duurzame ontwikkeling
  • sensibilisering
 • We zetten in op de voorbeeldrol van het departement Omgeving en de Vlaamse overheid via
  • coördinatie van het Klimaatplan Vlaamse overheid
  • expertise rond duurzame overheidsopdrachten
  • het behalen van het CO2-neutraal label voor het departement

 

Kennis- en vormingscentra

De Helix
De Helix
Hoogvorst 2
9506 Geraardsbergen (Grimminge)
België
054 31 79 50 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 u.)
De Vroente
De Vroente
Putsesteenweg 129
2920 Kalmthout
België

Teams

Team coördinatie en subsidies
Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Team partnerschappen klimaat en duurzame consumptie
Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Team partnerschappen omgevingskwaliteit
Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België