Afdeling Handhaving

Afdeling Handhaving

02 553 10 99 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)

De afdeling Handhaving is binnen haar bevoegdheid en toezichtsopdracht permanent bereikbaar voor dringende ernstige milieuvoorvallen of ernstige milieuhinder. U kan de permanentie contacteren via het provinciale algemene emailadres en telefoonnummer.

Afdelingshoofd

Sigrid Raedschelders

Adres

Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

Opdrachten

  • Inspecties uitvoeren en eventueel (herstel)maatregelen nemen over regelgeving rond milieu, stedenbouw en onroerend erfgoed.
  • Bestuurlijke sanctionering door het opleggen van geldboetes.
  • Minister adviseren bij beroepen tegen bestuurlijke maatregelen en verzoeken om kwijtschelding dwangsommen.
  • Toepassing Milieuschadedecreet.
  • Milieucrisismanagement.

Clusters

Cluster omgevingsinspectie

Omgevingsinspectie Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111 – 113 bus 62
2018 Antwerpen
België
03 224 64 25 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)
Omgevingsinspectie Limburg
Hendrik van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50 bus 5
3500 Hasselt
België
011 74 26 00 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)
Omgevingsinspectie Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 71
9000 Gent
België
09 276 22 00 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)
Omgevingsinspectie Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 71
3000 Leuven
België
016 66 60 70 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)
Omgevingsinspectie West-Vlaanderen
Jacob Van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 73
8200 Brugge
België
050 24 79 60 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)

Cluster sanctionering en advisering

Sanctionering en advisering
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
02 553 75 11 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)