Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP)

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP)

02 553 11 71

Afdelingshoofd

Tom De Saegher

Adres

Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

Opdrachten

  • Gebiedsontwikkeling
  • Omgevingsplanning (onder meer RUP's)
  • Omgevingsprojecten, - vergunning en Vlaamse Investeringsprojecten (VIP)
  • Leef- en omgevingskwaliteit,  inclusief milieueffectenrapportage, omgevingsveiligheidsrapportage en externe veiligheid
  • Land en bodembescherming
  • Begeleiding en ondersteuning bij milieueffectrapportage, veiligheidsrapportage en kwaliteitsbewaking
  • Erkenningen

Teams

Team gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten Antwerpen
Anna Bijns
Lange Kievitstraat 111-113, bus 61
2018 Antwerpen
België
Team gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten Limburg
Hendrik van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt
België
Team gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten Oost-Vlaanderen
09 276 21 50
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 72
9000 Gent
België
Team gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Team gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten West-Vlaanderen
09 276 21 50
Koning Albert I-laan 1-2, bus 72
8200 Brugge
België
Team omgevingsplanning
Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Team omgevingsprojecten
Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België