Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplannen en -projecten

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplannen en -projecten

02 553 11 71
  • Gebiedsontwikkeling
  • Omgevingsplanning o.a. RUP’s
  • Omgevingsprojecten, - vergunning en Vlaamse Investeringsprojecten (VIP)
  • Leef- en omgevingskwaliteit inclusief milieueffectenrapportage, omgevingsveiligheidsrapportage en externe veiligheid
  • Land en bodembescherming
  • Begeleiding en ondersteuning inzake milieueffect- en veiligheidsrapportage en kwaliteitsbewaking;
  • Erkenningen

Locatie

Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel
België

Overige informatie