Afdeling Energie, Klimaat en Groene economie (EKG)

Afdeling Energie, Klimaat en Groene economie (EKG)

02 553 11 20

Afdelingshoofd

Bob Nieuwejaers

Adres

Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

Opdrachten

  • Ontwikkeling van langetermijnvisies, beleidsplannen en -strategieën rond klimaat, lucht, groene mobiliteit, energie en groene economie.
  • Ontwikkeling en implementatie van beleidsinstrumenten rond klimaat, lucht, groene mobiliteit, energie en groene economie.
  • Coördinatie, monitoring en evaluatie van en rapportering over de beleidsuitvoering rond klimaat, lucht, groene mobiliteit, energie en groene economie.

Teams

Team klimaat
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Team lucht
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
02 553 11 20
Team energie, groene economie en systeeminnovatie
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
België