Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)

02 553 83 79 (bereikbaar van 8.30.-17.00u.)

Afdelingshoofd

Christophe Pelgrims

Adres

Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

Opdrachten

  • Beleidsondersteuning bij de besluitvorming op niveau van de Vlaamse Regering en structurele samenwerking met stakeholders. 
  • Samen met partners een langetermijnvisie ontwikkelen en innovatieve beleidsconcepten formuleren die inspelen op maatschappelijke evoluties. 
  • Daadkrachtig en vernieuwend omgevingsinstrumentarium ontwerpen en opvolgen.
  • Samen met partners de langetermijnvisie, beleidsspeerpunten en beleidsacties operationaliseren.
  • Beleidsuitdagingen rond milieuhinder in het omgevingsbeleid voor ruimte en milieu aanpakken.
  • Juridische ondersteuning in de diverse beleidsvelden van het departement.
  • Geïntegreerd en risico-gebaseerd omgevingshandhavingsbeleid ontwikkelen en afstemmen.

Teams

Team leefomgevingskwaliteit
Team strategische planning & handhavingsbeleid ruimte en milieu
Team beleidsverkenning & systeeminnovatie
Team doorwerking & wisselwerking
Team instrumentarium & financiering
Team juridische zaken