Adviesnota duurzaamheid in onderzoek

D-in-onderzoek-239x336.jpgDe Adviesnota ‘Duurzaamheid in onderzoek’ geeft concrete invulling aan wat duurzaamheid in onderzoek in de praktijk kan betekenen en wat de rol en verantwoordelijkheid van onderzoeksdirecteurs/onderzoeksbeleidsmakers daarin kan zijn.

Het doel van de nota is het debat rond duurzaamheid in onderzoek volop op gang te brengen en inhoudelijk te voeden. We nodigen met deze nota alle spelers in het onderzoeksveld uit om aan hun eigen instelling dit debat breed te voeren, met studenten, doctorandi, docenten/professoren en beleidsmakers.

Filmpje als aanzet tot debat

Onderstaand filmpje laat vier experten aan het woord om het brede idee van duurzaamheid in onderzoek te schetsen. Het is een nieuwe creatie van Ecocampus die de nota aanvult. U gebruikt het filmpje best als een eerste aanzet tot debat. Meer nuance en diepgang vindt u in de adviesnota zelf.
 

Contacteer ons