Addendum stakingsbevelen bij gebruik

De omzendbrief RO 2015/01 van 24 april 2015 is een addendum bij omzendbrief RO 2014/03

Het betreft een uitbreiding van de bestaande principes en gaat over de actuele beoordeling in geval van voortzetting van gebruikshandelingen nadat een stakingsbevel bij gebruik werd opgelegd zonder dat er toepassing werd gemaakt van de omzendbrief RO 2014/03.

Het addendum moet altijd samen gelezen worden met de eerdere omzendbrief RO 2014/03.