Actualisatie-examen koeltechniek

Om zijn erkenning te kunnen behouden moet een erkend koeltechnicus elke vijf jaar slagen voor een actualisatie-examen in een erkend opleidingscentrum.

Klik hier voor de lijst met erkende opleidingscentra koeltechniek.

Het actualisatie-examen bestaat enkel uit een theoretisch examen over relevante milieuwetgeving en technologie inzake koeltechniek. De koeltechnicus is geslaagd als hij minstens 60% van de punten behaalt.

Niet alleen de koeltechnici die binnen het Vlaamse Gewest een 'Vlaams' certificaat behaald hebben, maar ook de koeltechnici die buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees’ certificaat behaald hebben conform artikel 5 van verordening (EG) nr. 303/2008 (of artikel 4 van zijn vervanger verordening (EU) 2015/2067) en in het Vlaamse Gewest werkzaam zijn (ze hebben zich gemeld), zullen vijfjaarlijks moeten slagen voor het actualisatie-examen, of  een gelijkwaardig examen, om hun erkenning in het Vlaamse Gewest te mogen blijven gebruiken.

Als een 'Vlaams' of 'Europees' certificaat ouder is dan vijf jaar na de afgiftedatum, moet men eerst slagen voor het actualisatie-examen of een gelijkwaardig examen vooraleer de erkenning kan gebruikt worden in Vlaanderen.

Mogelijke examenvragen voor het actualisatie-examen

Contacteer ons

Team Erkenningen
Eerstelijnsvragen: 1700