Omzetting Europese BBT-conclusies in milieuregelgeving

De Vlaamse regering heeft op 1 april 2022 twee besluiten tot wijziging van VLAREM III ter omzetting van de volgende Europese BBT-conclusies  definitief goedgekeurd:

  • voor afvalverbranding

  • voor oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen, met inbegrip van de conservering van hout en houtproducten met chemische stoffen

VLAREM III heeft betrekking op bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties. GPBV-installaties zijn industriële installaties met een mogelijk grote impact op het milieu, waarbij GPBV staat voor Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging. VLAREM III kadert in de uitvoering van de Europese richtlijn Industriële Emissies, waarin wordt bepaalt dat de BBT-conclusies de referentie vormen voor de vaststelling van de vergunningsvoorwaarden voor GPBV-installaties. De BBT-conclusies zijn het bindende gedeelte van het BBT-referentiedocument, afgekort BREF, met de conclusies over beste beschikbare technieken (afgekort BBT). Deze BBT-conclusies bevatten alle relevante informatie van deze BBT’s, zoals een beschrijving, de emissieniveaus, de meetmethoden om ze te bepalen, verbruik van grondstoffen of energie, ...

Raadpleeg hier de bijhorende documenten:

 

Contacteer ons

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP)
02 553 11 71 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)