Wijziging VLAREM II en III

Actualisatie op basis van de Europese BBT-conclusies voor afvalbehandeling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

 
Op 5 oktober 2020 werd het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2020 tot wijziging van titel II van het VLAREM van 1 juni 1995, titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor afvalbehandeling, en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

>> Raadpleeg hier het Belgisch Staatsblad

Contacteer ons

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP)
02 553 11 71 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)