Publieke raadpleging over de toepassing van het Verdrag van Aarhus in België

 • 19 oktober 2020

Van 20 oktober tot en met 24 november 2020 organiseren de federale milieuadministratie en de drie gewestelijke milieuadministraties voor de zesde keer een raadpleging van het publiek over de toepassing van het Verdrag van Aarhus in België.

Zowel de federale overheid als de gewesten moeten ervoor zorgen dat de bepalingen van dit verdrag worden omgezet in het recht en in het beleid. Hierover brengen zij verslag uit, elk voor wat hun bevoegdheden betreft, in een afzonderlijk rapport dat zij moeten overmaken aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE). Vooraf moeten ze echter een openbare raadpleging organiseren over dieze verschillende rapporten. 

Voornaamste wijzigingen op het niveau van het Vlaamse Gewest :

De links naar verschillende websites en verwijzingen naar de toepasselijke regelgeving werden op verschillende plaatsen geactualiseerd.

Inhoudelijk zijn de belangrijkste nieuwigheden:  

 • de eengemaakte omgevingsvergunning, die de verschillende vroegere vergunningenstelsel (de bouwvergunning, de milieuvergunning, de kleinhandelsvergunning en de vergunning om vegetatie te wijzigen) groepeert , ,
 • de wijzigingen inzake toegang tot milieu-informatie en de integratie van het voormalige openbaarheidsdecreet in het bestuursdecreet
 • de verdere opbouw van een digitaal portaal met informatie over inspraak voor plannen en projecten van het het gewest voor het luik beleidsdomein omgeving.

Download het rapport

Reageren

 • Reageren kan van 20 oktober tot en met 24 november
 • Reacties?
  • Via e-mail marc.smaers@vlaanderen.be
  • Post naar:
   Marc Smaers
   DEPARTEMENT OMGEVING - Afdeling Strategie, internationaal beleid en dierenwelzijn
   Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel