Aanvragen van een stralingsmeting

Woont u in de nabije omgeving van een zendantenne (voor gsm-zendmasten op minder dan 150 m)? Dan kan u een stralingsmeting aanvragen. De metingen worden uitgevoerd door de afdeling Handhaving

Belangrijk: de stralingsmeting dient enkel voor zendantennes zoals gsm-masten, antennes voor tv, radio, radars en radioamateurs (dus niet voor hoogspanningsleidingen, draadloos internet enz.).