Aanvraag aanvaarding als bevoegd deskundige

Voor de opslag van gevaarlijke producten wordt in de hoofdstukken 5.6. en 5.17 van titel II van het VLAREM voorzien: 

  • in controles bij de bouw en de inrichting van opslagplaatsen van gevaarlijke vloeistoffen,
  • in periodieke controles van de staat van onderhoud van deze opslagplaatsen.

Deze controles moeten worden uitgevoerd door een erkend milieudeskundige of een bevoegd deskundige.

Een bevoegd deskundige voert deels dezelfde taken uit als een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, maar dan binnen één inrichting.

Een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen voldoet aan bijzondere erkenningsvoorwaarden vermeld in artikel 9 van het VLAREL. Bij de aanvaarding van een bevoegd deskundige houdt de afdeling GOP rekening met deze criteria die gelden voor de erkende milieudeskundigen.

Aanvragen titel van bevoegd deskundige?

Dien het aanvraagformulier in bij de afdeling GOP. Dit kan per post of via het online loket van het Departement Omgeving.

docx bestandAanvraag aanvaarding bevoegde deskundige.docx (64 kB)

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)

Aanvraagformulier aanvaarding als bevoegd deskundige