Aanvraag aanvaarding als bevoegd deskundige

In het kader van de opslag van gevaarlijke producten wordt in hoofdstuk 5.6. en 5.17 van titel II van het VLAREM het begrip ‘bevoegd deskundige’ gehanteerd. Hoofdstukken 5.6. en  5.17 voorziet in controles bij de bouw en de inrichting van opslagplaatsen van gevaarlijke vloeistoffen alsmede in periodieke controles van de staat van onderhoud van deze opslagplaatsen. Deze controles moeten worden uitgevoerd door een erkend milieudeskundige of een bevoegd deskundige.

Een bevoegd deskundige voert deels dezelfde taken uit als een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen maar dan binnen één inrichting. Een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen voldoet aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden vermeld in artikel 9 van het VLAREL. Bij de aanvaarding van een bevoegd deskundige houdt de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten rekening met deze criteria die gelden voor de erkende milieudeskundigen.

Voor het aanvragen van deze titel dient de kandidaat deskundige het hiertoe bedoelde aanvraagformulier in bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten. Dit kan per post of via het online loket van het Departement Omgeving.

Formulier aanvraag tot aanvaarding van een bevoegd deskundige (57 kB)

Contacteer ons